Share
DEZBATEREA „CRĂCIUNUL IERI ȘI ASTĂZI”

DEZBATEREA „CRĂCIUNUL IERI ȘI ASTĂZI”

Dezbaterea „Crăciunul ieri și astăzi” organizată în cadrul Facultății de Matematică din Universitatea București pe data de 12 decembrie 2018. Au participat elevi de la mai multe licee, studenți teologi și studenți ai Facultății de Litere a Universității București.

Datina colindatului la poporul român are o vechime foarte mare, avându-și obârșia în vatra vechii Dacii. Din adâncul istoriei creștine şi românești și până în timpurile noastre, prin forma sa simplă şi prin mesajul pe care-l exprimă, colindele au circulat prin viu grai, vărsând asupra tuturor celor care le cântă şi le ascultă lumina cunoștinței de Dumnezeu.

Dezbaterea de astăzi ne-a purtat prin file îndepărtate de istorie, departe de-a lungul timpului și spațiului către „vatra colindului”, creând punți între generațiile prezentului şi ale trecutului.

La răstimpuri, Corul Liceului Alexandru Ioan Cuza a dat expresie şi căldură laudei şi mulțumirii aduse lui Dumnezeu, viersuind colinde – creație sfântă a poporului nostru, împărtășindu-ne bucuria Nașterii Domnului.

De asemenea, a fost organizată o colectă de bani pentru susținerea dnei doctor Paula Mihai în vârstă de 90 de ani (singură și foarte bolnavă).

Organizator: preot profesor LUCIAN PETROAIA, paroh al Bisericii „Sfântul Grigorie Teologul – Popa Chițu”, București.

Invitat special: scriitoarea LIDIA POPIȚA STOICESCU.

Concertul de colinde a fost susținut de CORUL LICEULUI TEORETIC ALEXANDRU IOAN CUZA din București condus de asist. univ. drd. teolog ALIN BOLBOAȘĂ-ȘOFARU.