Share
DUMINICA ORTODOXIEI

DUMINICA ORTODOXIEI

Victorie a credinței adevărate, Duminica Ortodoxiei sau Duminica biruinței Ortodoxiei este sărbătorită în prima duminică a Postului Mare și comemorează biruința dreptei cinstiri a icoanelor asupra iconoclasmului prin decizia Sinodului VII Ecumenic din anul 787, consfințită de sinodul de la 843. Prima duminică din Postul Mare a căzut în anul 843 pe data de 11 martie când s-a sărbătorit victoria credinței ortodoxe asupra tuturor ereziilor care au tulburat viața Bisericii, multe sute de ani. 

Icoana luminează calea omului spre desăvârșirea duhovnicească prin procesul sfințirii propriei noastre vieţi: de la chipul lui Dumnezeu, descoperit nouă prin har, spre o asemănare tot mai mare cu El, prin puterea lucrătoare a Sfântului Duh. Sfintele icoane ne înfățișează atât smerenia, cât şi slava Domnului nostru Iisus Hristos. În această prezență a Mântuitorului Hristos înconjurat de sfinții Săi, icoana ne pregătește pentru participarea la viaţa de comuniune a Bisericii, devenind un mijloc veritabil de comunicare a credinței. Sfintele icoane fac parte din mărturisirea dreptei credințe, ele exprimând credința ortodoxă într-o formă completă, nu numai sub forma de mărturisire a credinței ca mijloc de pomenire sau memorie vizuală, ci și sub forma de rugăciune ca cinstire a sfântului al cărui chip este zugrăvit pe icoană.