SEMNIFICAȚIA HRAMULUI

De la începutul istoriei sale, poporul nostru a denumit casa lui Dumnezeu biserică. Fiind de origine grecească, cuvântul biserică înseamnă casă împărătească, bazilicălocuință a împăratului.  La romani, de pildă, tribunalele în care se făcea dreptatea în numele cezarului, se numeau bazilici.

Cuvântul „hram” provine din limba slavonă și înseamnă „casă”. Prin extensie, hramul mai este numit și „Praznicul Bisericii”. În conformitate cu tradiția Sfintei Biserici Creștine Ortodoxe, fiecare biserică – la momentul la care este târnosită de către episcop – primește un nume, care devine hramul său. Târnosirea reprezintă așadar, actul de botez al noului lăcaș de închinăciune, care primește de la arhiereu hramul său, numele său. Prin sfințirea bisericii, hramul devine patronul spiritual al bisericii. Sfânta Icoană a hramului se așează în iconostas în rândul întâi, la dreapta, alături de Sfintele Icoane Împărătești.

Poporul român cinstește cu deosebită evlavie numeroși sfinți, aceștia fiind aleși ca ocrotitori de lăcașuri. Multe lăcașuri au ca ocrotire şi zi de cinstire şi unele sărbători numite praznice împărătești, dintre cele mai răspândite. Hramul Bisericii se serbează cu deosebită solemnitate și respect, la ziua pomenirii evenimentului, respectiv a sfântului ales ca patron spiritual, în prezența uneori, a foarte multor credincioși, care vin în pelerinaj de la mari depărtări.

HRAMURILE BISERICII „SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL”

Biserica „Sfântul Grigorie Teologul” a avut în total cinci hramuri (care s-au schimbat în urma restaurărilor care au fost realizate ca urmare a cutremurelor și a deteriorărilor): ”Sf. Grigore Teologul”, ”Sf. Spiridon”, ”Sf. Nicolae”, ”Sfinții Arhangheli” și ”Adormirea Maicii Domnului”. La acest moment, este singura biserică din București care are hramul principal Sfântul Grigorie Teologul.

Primul hram este cel al Sfântului Grigorie Teologul și este sărbătorit pe data de 25 Ianuarie.  Sfântul Ierarh Grigorie Teologul (329-390), cunoscut și ca Grigorie de Nazianz, a fost un mare sfânt părinte și învățător al Bisericii. Prăznuirea lui se face pe 25 ianuarie.

Pe 19 ianuarie se prăznuiește aducerea moaștelor sale în biserica Sfinților Apostoli din Constantinopol. Pe 30 ianuarie, se prăznuiește alături de sfinții Vasile cel Mare și Ioan Gură de Aur la praznicul „Sfinților Trei Ierarhi”.

Cel de-al doilea hram este cel al Adormirii Maicii Domnului și este sărbătorit pe 15 August.

Adormirea Maicii Domnului este unul din Praznicele Împărătești ale Sfintei Biserici Ortodoxe. Maica Domnului a atins cea mai înaltă treaptă de sfințenie cunoscută și cinstită de Sfânta Biserică, iar „Adormirea Maicii Domnului” este cea mai de seamă dintre sărbătorile Ei, cu multiple semnificații teologice şi spirituale pentru credincioși.

HRAMUL MIC AL BISERICII „SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL”

La cererea credincioșilor parohiei cu multă evlavie către Sfântul Spiridon, s-a instituit serbarea hramului mic al bisericii de ziua Sfântului Spiridon al Trimitundei. Acesta este sfântul mare făcător de minuni care pleacă periodic din raclă, pentru a-i ajuta pe oamenii care îl cheamă în ajutor cu credință și dragoste. Sfintele sale Moaște se păstrează în catedrala cea mare din insula Corfu, Grecia. Pomenirea sa se face pe data de 12 decembrie.