Share
ÎNVĂȚĂTURI ALE SFÂNTULUI GRIGORIE TEOLOGUL

ÎNVĂȚĂTURI ALE SFÂNTULUI GRIGORIE TEOLOGUL

Sfântul Grigorie Teologul s-a învrednicit a fi următor al căii sfințeniei, devenind un strălucit mărgăritar al Bisericii lui Hristos. Încă de la o vârstă fragedă, Sfantul Grigorie s-a deprins cu înfrânarea, disprețuind orice lux, rămânând toată viața curat și sfânt înaintea lui Dumnezeu. Demn de menționat este faptul că, tânăr fiind și încă nebotezat, punea mai mare preț pe sufletul veșnic decât pe trupul muritor întocmai după cuvintele Scripturii care zice că trupul este făcut ca „să se întoarcă în pământ cum a fost, iar sufletul la Dumnezeu Care l-a dat” (Ecc. 12,7).

Semănător al dogmelor și stâlp neclintit al Bisericii lui Hristos, cârmaci bine priceput al corabiei Bisericii creștine, Sfântul Grigorie de Nazianz reprezintă un model de preot desăvârșit, care prin pilda vieții sale, dar și prin zestrea sa teologică și poetică care ne-a rămas de la el, s-a învrednicit a fi următor al lui Dumnezeu.