Toate persoanele care în anul 2022 au obținut venituri salariale și/sau venituri din pensii pot opta pentru ajutorarea Bisericii prin virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru susținerea proiectelor Parohiei „Sfântul Grigorie Teologul – Popa Chițu”, completând formularul 230.

Procedura nu implică niciun cost, iar redirecționarea se face din impozitul deja încasat de stat pe anul 2022, datorită prevederilor Codului Fiscal care oferă tuturor cetățenilor posibilitatea de a direcționa 2% din impozitul pe venit către o organizație nonprofit. Suma aceasta nu reprezintă o sponsorizare sau donație, ea reprezentând de fapt o parte a bugetului de stat care este direcționată de către fiecare cetățean în parte către sectorul neguvernamental. Daca nu folosiţi această opţiune, suma respectivă rămâne să fie încasată şi gestionată de stat.

Descărcare formular 230 (click-dreapta și alegeți Save target as… sau Save link as…)

CE ÎNSEAMNĂ FORMULARUL 230

Formularul 230 vă permite să direcționați 2% din impozitul anual către o asociație nonprofit.

Formularul cuprinde informații de identificare ale contribuabilului şi informații despre asociația nonprofit (în acest caz BISERICA POPA CHIȚU) pe care contribuabilul dorește să o ajute.

Formularul trebuie completat CU MAJUSCULE, CITEȚ ȘI CORECT, în acest mod:

  • Punctul 1: DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI . Se completează datele  prevăzute în formular:

– ADRESA – adresa contribuabilului;

CODUL NUMERIC PERSONAL – CNP din cartea de identitate sau din buletin;

  • Punctul 2: DATELE BISERICII POPA CHIȚU

SUMA – se completează  de către organul fiscal care va calcula şi va vira suma admisă conform legii;

CUM SE TRIMITE

Acest formular poate fi trimis prin poştă (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire), sau poate fi depus personal, la registratura administrației financiare sub a cărei jurisdicții sunteți.

PÂNĂ CÂND SE POATE DEPUNE

Formularul tip 230 trebuie depus până la data de 31 iulie 2023.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Nu este necesară scrierea sumei direcționate, aceasta fiind calculată automat de către cei de la finanțe în funcție de impozitul pe venit plătit deja de dumneavoastră.

Dacă există şi venituri din alte surse (profesii libere – notar, avocat, expert contabil, medic etc., cedarea folosinței bunurilor – drepturi de autor, chirii  etc.) trebuie completat formularul DECLARAŢIE 200.

Pe formularul distribuit la biserica noastră sunt completate datele de identificare reprezentând denumirea, codul fiscal şi contul. Trebuie completate doar datele personale ale contribuabilului, data şi semnătura.

Dumnezeu să miluiască pe toți ctitorii, miluitorii și făcătorii de bine ai sfântului locaș.