Preot paroh

LUCIAN PETROAIA

 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Perioada 1996-2018
Numele și adresa angajatorului Arhiepiscopia Dunării de Jos
Tipul activității sau sectorului de activitate Sectorul eparhial cultural – învățământ  Biserica „Sfinții Trei Ierarhi”, Galați
Funcția sau postul ocupat Vicar administrativ al Arhiepiscopiei Dunării de Jos (2012 – 2018)
  Consilier eparhial cultural – învățământ (2002-2012)
  Preot paroh biserica „Sfinții Trei Ierarhi”, Galați (2012 – 2018)
  Diacon și arhidiacon al Catedralei Arhiepiscopale din Galați (1996-2002)
Principalele activități și responsabilități  Slujire liturgică, pastorală, misionară, culturală, administrativă

STUDII ȘI CURSURI DE SPECIALITATE

2002-2009, studii de doctorat în teologie

1999-2000, studii de master în teologie

1995-1999, studii universitare în teologie

1990-1995, studii medii teologice

1988-1990, studii liceale

1980-1988, studii primare și gimnaziale

NUMELE ȘI TIPUL INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Facultatea de Teologie „Patriarhul Iustinian”, București Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei”, Galați Liceele „Eudoxiu Hurmuzache” şi „Nicu Gane”,  Rădăuți/ Fălticeni, Suceava Școala Generală nr. 1, Râșca, Suceava 

PRINCIPALELE SUBIECTE ȘI CALIFICĂRI ÎNSUȘITE

Doctorat în teologie

 NUMELE CALIFICĂRII PRIMITE

Doctor în teologie